Chủ Nhật, Tháng Chín 23/09/2018

Chủ đề

Giao tranh ở Sudan

Thảm sát ở Nam Sudan

Châu Phi

Thảm sát ở Nam Sudan

Sáu tháng sau khi trở thành quốc gia trẻ tuổi nhất thế giới, Nam Sudan vẫn chìm trong bạo lực, giết chóc và căng thẳng sắc tộc.