Chủ đề: Tập đoàn Vinashin

Vực dậy sau “bão” Doanh nghiệp

Vực dậy sau “bão”

Giải pháp tháo gỡ khó khăn của Vinashin bối cảnh hiện tại là chủ động tìm chủ tàu mới để bán đối với những dự án bị hủy hợp đồng...