Chủ đề: WEF Đông Á

WEF Đông Á góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam

WEF Đông Á góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam

Sau hai ngày làm việc (6-7/6) tại TP.HCM, WEF Đông Á 2010 đã thành công tốt đẹp, như sự đánh giá của Chủ tịch WEF, Giáo sư Klaus Schwab và Giám đốc khu vực châu Á của WEF Sushant Rao.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, kết quả lớn nhất mà WEF Đông Á 2010 mang lại cho Việt Nam, đó là việc các doanh nghiệp, học giả quốc tế đã tận mắt chứng kiến một Việt Nam ổn định, năng động, phát triển; Con người Việt Nam hiếu khách, cởi mở, thân thiện... qua đó góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.