Công ty Dịch vụ Khí: Đảm bảo các công trình vận hành an toàn, ổn định

Tính đến ngày 30/11, Công ty Dịch vụ khí đã hoàn thành được 135/167 đầu việc trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch, tỷ lệ hoàn thành theo tiến độ là 92%.
Công ty Dịch vụ Khí: Đảm bảo các công trình vận hành an toàn, ổn định ảnh 1Công ty Dịch vụ khí khen thưởng Người lao động xuất sắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 4/12, Công ty Dịch vụ Khí (DVK) đã tổ chức Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Theo ông Hoàng Văn Quang, Giám đốc Công ty Dịch vụ Khí, tính đến ngày 30/11, DVK đã hoàn thành được 135/167 đầu việc trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch, tỷ lệ hoàn thành theo tiến độ là 92%.

Những công việc trọng điểm đều đã được ưu tiên thực hiện và hoàn thành theo yêu cầu, cụ thể như hoàn thành các đợt bảo dưỡng sửa chữa dừng khí và Turnaround năm 2019 đạt chất lượng, an toàn và vượt tiến độ, đồng thời hoàn thành khảo sát và sửa chữa đường ống biển và bờ. Hoàn thành việc bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị quay có ảnh hưởng tới cấp khí và thu hồi sản phẩm lỏng, các thiết bị điện - điều khiển…

[Chủ tịch PVEP làm Tổng thư ký Hội đồng Dầu khí các nước Đông Nam Á]

Ngoài ra, công tác bảo dưỡng sửa chữa ngăn ngừa được thực hiện bám sát kế hoạch, đúng qui trình, đảm bảo an toàn chất lượng, duy trì tình trạng hoạt động tốt nhất của các hệ thống thiết bị. Ước thực hiện đến hết năm 2019 đạt 3.570/3.523 đầu việc, đạt 101% kế hoạch.

DVK cũng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đột xuất theo yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa, phát sinh ngoài kế hoạch của các đơn vị vận hành, trong đó đảm bảo xử lý kịp thời và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác vận hành an toàn, ổn định và liên tục các hệ thống thiết bị tại công trình khí.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa tại các công trình khí và quản lý vận hành Xưởng bảo dưỡng sửa chữa Đông Xuyên, công tác an ninh an toàn - môi trường - phòng chống cháy nổ được DVK đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn sự cố.

Ngoài ra, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được xây dựng chương trình hành động cụ thể, tiết giảm được 180,23 tỷ đồng chi phí năm 2019 so với chỉ tiêu được giao là 44,07 tỷ đồng và áp dụng 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 97,58 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục