Cuba vừa ký kết một thỏa thuận với Iran để chuyển giao công nghệ một loại vắcxin COVID-19 tiềm năng do Cuba phát triển. Thỏa thuận cũng bao gồm việc hai nước cùng tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với loại vắcxin này.

Hồi tháng trước, Iran đã bắt đầu thử nghiệm trên người đối với loại vắcxin COVID-19 đầu tiên do nước này sản xuất. Trong khi đó, Cuba đã có 4 loại vắcxin đang trong giai đoạn thử nghiệm này./.

(Vnews/Vietnam+)