Cuc Canh tranh khieu nai quyet dinh xu ly vu viec Grab mua lai Uber hinh anh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: interaksyon.com)

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa có văn bản khiếu nại quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc Cạnh tranh đối với vụ việc Grab mua lại Uber tại thị trường Việt Nam.

Theo đơn khiếu nại, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng không nhất trí với Quyết định số 26/QĐ-HĐXL về nội dung: không chấp nhận đề nghị của cơ quan điều tra về việc áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục tác động hạn chế cạnh tranh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn GrabTaxi (Grab) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Uber Việt Nam (Uber Việt Nam) do việc mua bán, chuyển nhượng và tiếp nhận nghĩa vụ giữa hai công ty này không cấu thành hành vi tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp, quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Cạnh tranh và Điều 34 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

[Ban hành Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Grab mua lại Uber]

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng cho rằng, bản chất và nội dung của giao dịch mua bán, chuyển nhượng và tiếp nhận nghĩa vụ là việc Grab mua toàn bộ tài sản của Uber Việt Nam dẫn tới Grab đã kiểm soát, chi phối toàn bộ hoạt động kinh doanh của Uber. Do đó, hành vi bị điều tra là hành vi tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Cạnh tranh.

Căn cứ các chứng cứ và lập luận trong hồ sơ vụ việc về việc xác định thị trường liên quan và thị phần kết hợp, Cục Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng xác định bên bị điều tra đã vi phạm, gồm Hành vi không thông báo tập trung kinh tế quy định tại Điều 20 Luật Cạnh tranh 2004 và Hành vi tập trung kinh tế bị cấm quy định tại Điều 18 Luật Cạnh tranh 2004 cụ thể là hành vi mua lại doanh nghiệp bị cấm theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP.

Việc giải quyết đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 109, Điều 111 và Điều 112 của Luật Cạnh tranh 2004. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại, Hội đồng cạnh tranh có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.

Trường hợp Hội đồng cạnh tranh chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trước ngày 01 tháng 7 năm 2019 (ngày có hiệu lực của Luật Cạnh tranh 2018), vụ việc sẽ được tiếp tục xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 118 của Luật Cạnh tranh 2018: “Hành vi vi phạm đang bị điều tra, xử lý, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà vẫn bị xác định vi phạm quy định của Luật này thì tiếp tục bị điều tra, xử lý, giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật này. Trường hợp hình thức xử lý hoặc mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm theo quy định của Luật này cao hơn quy định của Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 thì áp dụng quy định của Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11”.

Trước đó, sau khi tổ chức Phiên điều trần theo hình thức xử kín vào ngày 11/6/2019, ngày 17/6/2019, Hội đồng Cạnh tranh đã ban hành Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Grab mua lại Uber. Trong đó, khẳng định do chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi tập trung kinh tế nên bên bị điều tra là Grab không vi phạm Luật Cạnh tranh./.

Đức Duy (Vietnam+)