Cứu hộ thành công ba cá thể gấu nuôi cuối cùng ở Lạng Sơn

Đây là ba cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng của tỉnh Lạng Sơn, là một dấu mốc trong những nỗ lực chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật tại Việt Nam của các cơ quan chức năng.
Hoàng Đạt (Vietnam+)