“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang làm thay đổi điều kiện lao động, thói quen sinh hoạt, chúng ta phải cùng nhau góp sức bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động và phòng ngừa các nguy cơ rủi ro. Đây là yếu tố quan trọng nhằm tạo ra môi trường lao động an toàn, bền vững, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập của người lao động.”

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã thông tin trong buổi Lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” diễn ra sáng 8/5 tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng là một trong những nội dung quan trọng trong đối thoại, thương lượng, xây dựng quan hệ lao động mà Việt Nam hướng tới.

Năm nay, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được phát động thực hiện cùng với tháng công nhân với cùng mục tiêu vừa đảm bảo an toàn cho người lao động tại nơi làm việc, vừa ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động.

[Dịch COVID-19: Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn nơi làm việc]

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho hay, năm 2020 là năm đặc biệt do phát sinh dịch bệnh COVID-19, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động được triển khai đồng thời cùng tháng công nhân với 2 mục tiêu kép: Đảm bảo phòng chống dịch ở tất cả các cơ sở kinh doanh và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong tất cả các nhà máy, xí nghiệp, tập trung vào những nơi có nguy cơ mất an toàn cao nhất. 

Trong năm 2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các chủ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để xây dựng quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt trong an toàn vệ sinh lao động, chú trọng đến chăm sóc sức khỏe cho người lao động, trong đó nguy cơ bệnh nghề nghiệp luôn cần phải quan tâm. Năm 2020 và những năm tiếp theo sẽ duy trì phát động, xây dựng chủ đề, chủ điểm thực tế, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ, giai đoạn.

Các giải pháp đảm bảo thực hiện an toàn vệ sinh lao động gồm: Tuyệt đối tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chủ động và tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ trong đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, nói không với rủi ro mất an toàn, thực hiện tốt nhất vệ sinh lao động tại nơi làm việc; đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động để lan tỏa trong cộng đồng./.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng nói về tháng hành động an toàn vệ sinh lao động.
Hồng Kiều (Vietnam+)