Giam doc Cong an Ha Noi: Do dem bang 'chi so binh yen' cua Thu do hinh anh 1Tự hào, kế thừa và phát huy truyền thống Anh hùng là khát vọng, quyết tâm của thế hệ Công an Thủ đô hôm nay. (Nguồn: anninhthudo.vn)

Ngày 3/3/2022, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA: “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an thành phố Hà Nội đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Kế hoạch tổng thể tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09 (Kế hoạch số 68) cũng đã được triển khai. Đây là chủ trương, chỉ đạo đặc biệt quan trọng, đề cập sâu đến công tác cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững mạnh, là nhân tố then chốt, quyết định sự thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của công an thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi về quan điểm chỉ đạo, cũng như yêu cầu, mục tiêu và mong muốn của Đảng ủy công an thành phố đối với toàn lực lượng Công an Hà Nội.

- Đây là lần đầu tiên Đảng ủy công an thành phố Hà Nội xây dựng, ban hành Nghị quyết đặt vấn đề xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về sự cần thiết để Ban Thường vụ Đảng ủy công an thành phố chỉ đạo xây dựng, triển khai Nghị quyết số 09?

Trung tướng Nguyễn Hải Trung: Có thể thấy rõ, công tác cán bộ luôn được các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Có thể kể đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW); Nghị quyết 04-NQ/TU 2021 Hà Nội nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia; Hà Nội có bề dày lịch sử nghìn năm, là nơi hội tụ văn hóa, kết tinh văn minh; là “Thành phố vì hòa bình,” “Thủ đô sáng tạo”…

Toàn lực lượng Công an Thủ đô vinh dự được sống, làm việc, cống hiến cho Hà Nội. Mỗi chiến sỹ Công an Hà Nội tự hào là công dân của Thủ đô. Chính sự tự hào ấy hun đúc nên khát vọng xây dựng lực lượng Công an Hà Nội, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Vinh dự, trọng trách, nhiệm vụ tiếp nối ấy của Công an Hà Nội - nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội - góp phần làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của Thủ đô Anh hùng; vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân không chỉ hôm nay, mà cả thế hệ mai sau.

Xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân Thủ đô; là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội, trong đó có trách nhiệm của Công an thành phố Hà Nội.

Xác định rõ vị trí, vai trò của Thủ đô; giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm vô cùng lớn, bởi Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là nơi mỗi năm diễn ra hàng nghìn các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước…

Thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, phức tạp tiềm ẩn trong công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là thực tế đặt ra đối với Công an Hà Nội. Đảng ủy công an thành phố nhận thức rõ, địa bàn Thủ đô bình yên, vững vàng, ổn định về an ninh, trật tự chính là sự phản chiếu rõ nét nhất đối với thế giới, bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, an toàn và phát triển thịnh vượng.

[Công an Hà Nội tích cực triệt phá, phòng chống tội phạm cướp tài sản]

Trong công tác công an, công an thành phố Hà Nội luôn được Đảng ủy Công an Trung ương tin cậy, giao nhiệm vụ triển khai thí điểm những chủ trương, chỉ đạo lớn, để từ đó nhân rộng toàn quốc. Xây dựng, củng cố, giữ gìn hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô cũng chính là sự đóng góp quan trọng để xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy công an thành phố thống nhất cao, phải củng cố, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh, bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy.

Hiện nay, Công an Hà Nội có đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp đông đảo. Người chỉ huy đảm nhiệm vai trò đầu tàu, nêu gương, quy tụ, dẫn dắt. Chính vì vậy, vai trò của người chỉ huy có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quán triệt, chỉ đạo triển khai các biện pháp, công tác Công an. Đội ngũ chỉ huy càng bản lĩnh, vững mạnh, càng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín sẽ càng quyết định sự thành công của mọi nhiệm vụ.

Những năm qua, thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội và quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công an thành phố đã có những bước trưởng thành rõ rệt, chất lượng ngày càng được nâng cao, trở thành nhân tố then chốt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của công an thành phố.

Tuy nhiên, bước vào thời kỳ mới, trước những yêu cầu, mục tiêu mới của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an Hà Nội đang bộc lộ nhiều bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ.

Biên chế Công an Hà Nội sau khi sắp xếp, tinh gọn dẫn đến tình trạng đội ngũ “đông nhưng không mạnh,” “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ. Một bộ phận đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong khi cán bộ có năng lực chưa thể bổ nhiệm. Một thực tế khác là trình độ, năng lực thực tiễn không đồng đều, số thực sự xuất sắc không nhiều.

Nhiều cán bộ chỉ huy mới dừng ở mức độ “tròn vai,” chưa nhận thức đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Có nơi, chỉ huy cấp Đội, Công an cấp xã không trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ, dẫn đến hình thành các tầng nấc trung gian.

Đảng ủy công an thành phố còn nhận thấy, ở từng lĩnh vực công tác đang thiếu hụt lãnh đạo, chỉ huy giỏi, có năng lực dự báo, xử lý tốt các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, các “chuyên gia đầu ngành” có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu...

Điều khiến Ban Thường vụ Đảng ủy công an thành phố trăn trở là tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết với công việc của một bộ phận cán bộ chỉ huy không cao; vẫn thiếu chủ động, sáng tạo, tư duy; khát vọng đổi mới chưa theo kịp tốc độ hội nhập, phát triển của Thủ đô. Có lãnh đạo, chỉ huy thiếu tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu, sai phạm, bị xử lý kỷ luật… Từ khát vọng đổi mới, nhanh chóng khắc phục những bất cập, tồn tại đến những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là tiền đề để Ban Thường vụ Đảng ủy công an thành phố thống nhất xây dựng Nghị quyết số 09, với quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy.

- Theo ông, các tồn tại này xuất phát từ những nguyên nhân nào?

Trung tướng Nguyễn Hải Trung: Tôi cho rằng, những hạn chế, yếu kém nói trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, bao gồm cả khách quan lẫn chủ quan. Trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trước tiên về mặt khách quan, tổ chức bộ máy công an thành phố thời gian qua có nhiều biến động, dẫn đến thừa cơ cấu số lượng lãnh đạo, chỉ huy ở nhiều đơn vị.

Công tác sắp xếp bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới gặp nhiều khó khăn, mới chỉ dừng ở mức độ cơ học (bố trí theo sự sáp nhập, hợp nhất của tổ chức bộ máy các đơn vị cấp phòng, cấp đội) mà chưa có sự rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy để bố trí lại đảm bảo sự cân đối về cơ cấu, phù hợp nhất giữa trình độ, chuyên ngành đào tạo, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ với yêu cầu nhiệm vụ.

Giam doc Cong an Ha Noi: Do dem bang 'chi so binh yen' cua Thu do hinh anh 2Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Về mặt chủ quan, một số cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về vị trí, tầm quan trọng của công tác cán bộ và vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng đội ngũ cán bộ dưới quyền. Việc tổ chức thực hiện nghị quyết và quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ của cấp trên thiếu nghiêm túc, thiếu chủ động.

Cùng với đó, không ít cán bộ có tư tưởng chọn việc, chọn vị trí, dẫn đến việc quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ ở một số nơi, một số thời điểm còn thiếu công tâm, khách quan.

Việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ nhiều mặt còn hạn chế, thiếu sự liên thông, đồng bộ, gắn kết giữa các khâu. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ chưa đi vào thực chất, chưa đánh giá đúng để lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ. Công tác quy hoạch còn hình thức, khép kín.

Công tác bổ nhiệm cán bộ chưa quán triệt triệt để nguyên tắc “vì việc mà chọn người”, còn nghiêng về các tiêu chuẩn chung theo quy định. Chưa có cơ chế hữu hiệu phát hiện và trọng dụng người tài, khuyến khích, tạo động lực để cán bộ không ngừng cống hiến, phát triển lành mạnh. Công tác bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức… còn nể nang, né tránh, chưa sàng lọc, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực để vận hành theo cơ chế “có lên, có xuống, có vào, có ra.”

Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát, hướng dẫn của cấp trên đối với cấp dưới trong thực hiện các nội dung công tác cán bộ chưa thường xuyên, hiệu quả. Mối quan hệ giữa các cơ quan tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra thiếu chặt chẽ khi quản lý cán bộ.

Nhiều tồn tại, yếu kém, sai phạm chậm được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc xử lý không nghiêm đã làm suy giảm tính răn đe, phòng ngừa, cảnh tỉnh chung. Kỷ luật, kỷ cương chưa được siết chặt...

Mặc dù thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo công an thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế nêu trên và đã có những chấn chỉnh, đổi mới bằng việc ban hành nhiều quy trình, quy chế, tiêu chuẩn hóa, tiêu chí hóa các nội dung quan trọng trong công tác cán bộ nhằm đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, nhưng nhiều đơn vị còn chậm chuyển đổi về nhận thức, tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả chưa được như mong muốn.

Tình hình trên đòi hỏi Đảng ủy công an thành phố và cấp ủy Đảng các đơn vị phải thẳng thắn, nhìn nhận những tồn tại, bất cập, hạn chế, yếu kém. Từ đó đồng sức, đồng lòng vì mục tiêu, lợi ích chung, phát huy truyền thống Công an Thủ đô anh hùng để xây dựng, củng cố lại đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Như vậy, có thể coi Nghị quyết số 09 của Đảng ủy công an thành phố là “xương sống” về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong công an thành phố thời gian tới. Quan điểm của Đảng ủy công an thành phố đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết là gì, thưa ông?

Trung tướng Nguyễn Hải Trung: Ban Thường vụ Đảng ủy công an thành phố xác định quan điểm thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vừa là công việc hệ trọng, vừa là trách nhiệm trực tiếp của mỗi cấp ủy trong công an thành phố, đặc biệt đề cao vai trò của Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị. Từng cấp ủy đơn vị trong công an thành phố phải đoàn kết, thống nhất, đồng thời phải kiên quyết, kiên trì trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ngay ở đơn vị mình.

Giam doc Cong an Ha Noi: Do dem bang 'chi so binh yen' cua Thu do hinh anh 3Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chúng tôi quán triệt sâu sắc cán bộ là “gốc” của mọi công việc. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững mạnh là nhân tố then chốt, quyết định sự thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của công an thành phố.

Cùng với việc coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực công tác, Nghị quyết xác định sự đồng bộ trên các mặt: Đánh giá, phân loại để bố trí theo năng lực, sở trường, trình độ, chuyên ngành đào tạo, qua đó phát huy đội ngũ cán bộ hiện có; kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ở từng cấp, từng đơn vị; tích cực quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế cận, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ; xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính; xử lý song song giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; kết hợp giữa đức và tài, trong đó đức là gốc...

Quan điểm đặt ra của Nghị quyết số 09 là kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của công an thành phố. Chống cả 2 khuynh hướng bảo thủ trì trệ và chủ quan nóng vội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với xây dựng thể chế, đổi mới tư duy phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác xây dựng và quản lý cán bộ. Thông qua thực tiễn công tác, chiến đấu để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, đánh giá, bố trí, sử dụng và thực hiện đúng đắn chính sách cán bộ.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong công an thành phố vừa đảm bảo tính thống nhất của công an nhân dân theo đúng quan điểm, chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương, vừa có bản sắc riêng của đội ngũ cán bộ Thủ đô để thích ứng với môi trường hội nhập, phát triển, chủ động ứng phó với những tình huống khó khăn, phức tạp, đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự của Thủ đô.

Với quan điểm, tư tưởng đó, Nghị quyết số 09 xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công an thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng, liêm chính, gương mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; có trình độ và năng lực thực tiễn ngang tầm nhiệm vụ; có tư duy khoa học, khát vọng đổi mới, kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy trong công việc, sâu sát thực tế, cơ sở; đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, theo phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.”

Từ mục tiêu tổng quát, Nghị quyết đã thống nhất các mục tiêu cụ thể đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, về trình độ, năng lực thực tiễn, về cơ cơ cấu, số lượng và xây dựng môi trường trong sạch, bình đẳng, nhân văn để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc.

- Để Nghị quyết số 09 hiện thực hóa trong toàn lực lượng Công an Thủ đô, theo ông cần có những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ như thế nào?

Trung tướng Nguyễn Hải Trung: Nghị quyết số 09 xác định rõ một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau:

- Thứ nhất, củng cố các tổ chức Đảng trong công an thành phố, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm nền tảng xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công an thành phố.

- Thứ hai, thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo thực chất, sát với thực tiễn cán bộ, làm tiền đề, cơ sở để thực hiện tốt các nội dung khác trong công tác cán bộ.

- Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quy hoạch, tạo nguồn bổ sung dồi dào các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong công an thành phố.

- Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ trở thành khâu trọng tâm, đột phá trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công an thành phố.

- Thứ năm, tiết giảm số lượng cấp phó gắn với củng cố đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy.

- Thứ sáu, thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, vừa phòng ngừa, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, vừa tích cực phát hiện, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt.

- Thứ bảy, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, kỹ năng công tác thiết thực phục vụ công tác, chiến đấu.

- Thứ tám, chống tiêu cực, tham nhũng, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ.

- Thứ chín, hoàn thiện về thể chế và các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy.

Giam doc Cong an Ha Noi: Do dem bang 'chi so binh yen' cua Thu do hinh anh 4Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội tuần tra, kiểm soát đối với xe khách trên đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong từng nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết số 09 đều đề ra yêu cầu, phương pháp, nội dung, định hướng thực hiện trên tinh thần dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, đảm bảo đạt được các mục tiêu của Nghị quyết ở từng đơn vị và trong toàn công an thành phố.

Chín nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết là những nhiệm vụ, giải pháp hết sức cơ bản, thiết thực, có tính móc xích, sự bổ trợ và mối quan hệ biện chứng lẫn nhau. Đây là những nhiệm vụ, giải pháp vừa nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế của công tác cán bộ công an thành phố trong thời gian qua, đồng thời là những vấn đề mới được quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội. Quá trình thực hiện đòi hỏi từng nhiệm vụ, giải pháp phải được triển khai một cách đồng bộ, liên thông, thì Nghị quyết sẽ đạt hiệu quả.

- Ông có những chia sẻ và mong muốn gì đối với toàn lực lượng Công an Thủ đô trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09?

Trung tướng Nguyễn Hải Trung:
Như tôi đã nói, Công an Hà Nội là đơn vị Anh hùng, có bề dày, truyền thống Anh hùng. Thế hệ hôm nay vinh dự và có trách nhiệm phải phát huy truyền thống Anh hùng ấy, để không chỉ hôm nay, mà thế hệ mai sau sẽ tiếp nối.

Ban Thường vụ Đảng ủy công an thành phố đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 09 với mong muốn xây dựng lực lượng Công an Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, hiện đại, xứng đáng với hình ảnh “Thủ đô là trái tim của cả nước.” Nghị quyết số 09 - nói một cách đơn giản là quyết tâm để Công an Hà Nội hoàn thiện hơn, tốt hơn, đẹp hơn.

Ban Thường vụ Đảng ủy công an thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch tổng thể số 68, Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09, trong đó xác định rõ những việc cần làm ngay, những việc làm thường xuyên và những việc làm theo lộ trình.

Ban Thường vụ Đảng ủy công an thành phố yêu cầu cấp ủy đảng các đơn vị trong công an thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết cùng các văn bản thể chế hóa. Bên cạnh đó, từng cấp đảng bộ, chi bộ, tổ đảng nghiên cứu kỹ, vận dụng nghiêm túc, thường xuyên, trách nhiệm các nội dung, yêu cầu, giải pháp của Nghị quyết số 09 để trong tương lai không xa sẽ thấy rõ những thay đổi tích cực của lực lượng Công an Thủ đô. Thậm chí có thể “đo đếm” bằng chính sự cảm nhận, đánh giá khách quan của nhân dân và chỉ số bình yên của Thủ đô.

Bắt tay triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, cấp ủy các cấp phải bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết; và các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Thành phố, để cụ thể hóa thành các công việc, các bước, lộ trình thực hiện khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; đảm bảo đồng bộ, liên thông và tính linh hoạt cao.

Từng cấp ủy đơn vị trong công an thành phố phải đoàn kết, thống nhất, đồng thời phải kiên quyết, kiên trì trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy ngay ở cấp mình, với phương châm: “Nỗ lực phải lớn,” “Quyết tâm phải cao,” “Hành động phải quyết liệt.”

Quá trình tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 09 phải “Làm đến đâu chắc đến đó”, tránh tình trạng chủ quan, nóng vội hoặc làm hình thức, làm lấy lệ… Đặc biệt chú trọng công tác thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, yếu kém, sai phạm và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, tháo gỡ.

Căn cứ kế hoạch, đề cương chung của công an thành phố, cấp ủy tất cả các cấp trong công an thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu, rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 09; các quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 09 đến từng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Trong đó, phải đặc biệt quán triệt sâu sắc cán bộ là “gốc” của mọi công việc.

Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững mạnh là nhân tố then chốt, quyết định sự thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; phải thực sự “Thông suốt trong nhận thức, thống nhất trong hành động”, nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về vị trí, tầm quan trọng của công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy vừa là công việc hệ trọng, vừa là trách nhiệm trực tiếp của mỗi cấp ủy đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về ý thức, vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong công tác cán bộ; thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong thực hiện các nội dung công tác cán bộ; đoàn kết, thống nhất, kiên quyết, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ngay ở cấp mình.

Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy công an thành phố mong muốn toàn lực lượng công an Thủ đô đoàn kết, quyết tâm, và phải có khát vọng lớn kế thừa, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, giữ vững bình yên của Thủ đô và hạnh phúc của nhân dân.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

(Vietnam+)