Ha Noi: Thuc hien dong bo giai phap hoan thanh chi tieu tang truong hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 3/7, sau gần 2 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị đã tập trung nghe và thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng của Đảng bộ thành phố Hà Nội gồm Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội. Các đại biểu cũng cho ý kiến về Tờ trình dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và nội dung chủ đề của Đại hội; thảo luận sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; các báo cáo về điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 và việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong thời gian qua.

[Khai mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội]

Cụ thể, ngay từ đầu năm các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực thực hiện Chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,"phương châm quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đồng bộ, thống nhất, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và cả năm.

Ha Noi: Thuc hien dong bo giai phap hoan thanh chi tieu tang truong hinh anh 2Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế và đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục như việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ; việc tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 15 của Thành ủy ở một số đơn vị còn chậm; một số chỉ tiêu vẫn duy trì tăng khá nhưng đạt thấp hơn mức cùng kỳ; bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại đến 23% tổng đàn lợn, tác động lớn đến tình hình kinh tế, xã hội thành phố.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm; tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường còn diễn ra và chưa được xử lý dứt điểm; công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư còn bất cập.

Ngoài ra, tình trạng ứng xử thiếu văn minh vẫn còn diễn ra; tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, tội phạm, cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp.

Số vụ phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ; tội phạm về ma túy, tín dụng đen, vi phạm pháp luật về môi trường... chưa có dấu hiệu giảm.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của năm 2019 và cả nhiệm kỳ, thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể như tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn để đạt mức tăng trưởng kinh tế đã đề ra; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả; đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng; giao trách nhiệm và tiến độ cụ thể cho các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh thành phố cần phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" và đẩy mạnh tuyên truyền về danh hiệu "Thành phố Sáng tạo" của UNESCO mà Hà Nội đang hướng tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, căn cứ Chỉ thị 35, Kế hoạch của Thành ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ 13 của Đảng đảm bảo yêu cầu, tiến độ quy định. Công tác chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định.

Công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ thành phố cần tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, chủ động, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức và nhân dân Thủ đô đảm bảo chất lượng, tiến độ, chú trọng đánh giá, dự báo sát tình hình; trên cơ sở đó đề ra định hướng, giải pháp hiệu quả, khả thi.

Bên cạnh đó, hoàn thành và nghiệm thu kết quả các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 của Thành ủy, làm cơ sở và luận cứ khoa học để xây dựng Văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ thành phố.

Căn cứ quy định của Trung ương và thành phố, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi bổ sung và thực hiện đúng quy chế làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tập trung các giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo tinh thần Nghị quyết số 15; giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đề cao vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực.

Đồng thời, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng tháng, làm cơ sở đánh giá kết quả công tác năm, đánh giá đúng cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp./.

Văn Cảnh-Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)