Đào tạo để giúp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý thay đổi nhận thức, từ đó thay đổi trong hành động và xây dựng trường học hạnh phúc là mục tiêu hướng tới của Dự thảo Đề án Giải pháp phát huy nội lục, tạo động lực nâng cao năng lực, trình độ nhà giáo để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2020.

Dự thảo do Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Hà Nội và Công ty Cổ phần FCE Việt Nam và một số đơn vị phối hợp đề xuất, được sự ủng hộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đây là thông tin được tiến sỹ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, cho biết sáng nay, ngày 24/5, tại Hội thảo “Nhà giáo Hà Nội thay đổi vì trường học hạnh phúc – bắt đầu từ 7 thói quen.”

Ông Lâm cho biết, đề án sẽ hỗ trợ để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên tự nguyện tham gia đề án sẽ phát huy được nội lực, có động lực, kỹ năng để thay đổi bản thân. Từ đó xây dựng những tập thể nhà giáo, các cơ sở giáo dục đó đủ năng lực làm thay đổi kết quả giáo dục hành vi, nhân cách của học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, khắc phục những biểu hiện tiêu cực hiện nay trong đội ngũ nhà giáo.

[Chống bạo lực học đường: Đưa giáo dục giá trị sống vào trường học]

Nội dung chương trình gồm ba phần.

Thứ nhất là tác động vào nhận thức, kỹ năng, năng lực bằng nội lực mỗi nhà giáo, nhằm tạo ra sự chuyển biến từ bên trong mỗi nhà giáo. Chương trình sẽ được thực hiện thông qua các bài giảng của các chuyên gia.

Thứ hai là tác động vào quá trình tự phát triển bản thân của giáo viên. Theo đó, mỗi giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch phát triển bản thân và áp dụng vào thực tế công việc của mình.

Thứ ba là tạo cộng đồng cùng thay đổi trên cơ sở phát triển văn hóa của tổ chức. Đây là giai đoạn lan tỏa và truyền cảm hứng của mỗi thành viên trong các cơ sở giáo dục.

Dự án dự kiến được triển khai từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2023.

Chi phí dự kiến là 5,4 triệu đồng cho mỗi giáo viên. Theo tiến sỹ Nguyễn Tùng Lâm, nguồn kinh phí thực hiện sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa.

"Đề án này chỉ thực hiện được khi có sự đồng tình, thống nhất chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các phòng ban của Sở cũng như sự đồng tình của cán bộ quản lý, giáo viên của các cơ sở giáo dục đào tạo Hà Nội," ông Lâm nói./.

Phạm Mai (Vietnam+)