Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

Hàng nghìn con cá chết bí ẩn dạt vào bờ sông tại Thiên Tân

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Cơ quan bảo vệ môi trường thành phố Thiên Tân, Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện ra hàng nghìn con cá chết bí ẩn và dạt vào sông Hải Hà.