HDND tinh Lai Chau hop bat thuong thong qua cac nghi quyet quan trong hinh anh 1Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Văn Hoàn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV. (Nguồn: laichau.gov)

Ngày 8/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (bất thường) nhằm xem xét một số nội dung về chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giao chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan tổ chức hành chính.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn cho biết tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua 7 Nghị quyết thuộc thẩm quyền; đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn vào các nội dung để Nghị quyết ban hành đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích kỹ về tính cấp thiết, hiệu quả, khả năng bố trí vốn, xác định mức độ ưu tiên, quy mô và tính khả thi của 8 dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh; việc đầu tư 13 dự án sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi về xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đường nông thôn, đường nội đồng và công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; tính đúng đắn, phù hợp thực tiễn của việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án phát sinh vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; thảo luận về hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu đã thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 8 dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương; Nghị quyết chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Lai Châu; Nghị quyết chấp thuận thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quyết định giao chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh năm 2020 theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

[Tiềm năng lớn để tỉnh Lai Châu phát triển du lịch cộng đồng]

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Vũ Văn Lương, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do chuyển công tác và ông Bùi Quang Sắc, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng do nghỉ hưu theo chế độ; thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lương và ông Sắc.

Trên cơ sở thống nhất miễn nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng trình bày tờ trình về việc giới thiệu 3 nhân sự bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu. Với sự tín nhiệm cao, ông Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; bà Tẩn Thị Quế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Vũ Huy Hòa, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn cho biết theo kế hoạch, đầu tháng Bảy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức kỳ họp giữa năm; đề nghị Thường trực và các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp; tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình phục vụ tốt nội dung cho kỳ họp; Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 14 đảm bảo thời gian và chất lượng.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri trước Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh bằng các hình thức phù hợp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định./.

Hoàng-Thùy (TTXVN/Vietnam+)