Hình ảnh Đắk Lắk gồng mình trước hạn hán diễn ra khốc liệt

Thời gian này, tại Đắk Lắk, mực nước các hồ, đập xuống thấp; nhiều khu vực có nguy cơ thiếu nước tưới cho cây trồng trên diện rộng; nhiều diện tích trồng lúa bị khô hạn nặng.
(TTXVN/Vietnam+)