[Infographics] Dang lanh dao di den mua Xuan toan thang nam 1975 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước với đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt nguồn từ nhiều nhân tố, nhưng nhân tố bao trùm có vai trò quyết định nhất là sự lãnh đạo của Đảng với đường lối cách mạng độc lập tự chủ, đúng đắn sáng tạo./.
(TTXVN/Vietnam+)