[Infographics] Thanh dia My Son - Di san van hoa the gioi hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Mỹ Sơn là trung tâm văn hóa, sinh hoạt tôn giáo của đất nước Chămpa từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 13.

Quần thể kiến trúc này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1999./.

Thanh Trà (Vietnam+)