Khan truong hoan thanh thu nghiem ket noi, chia se du lieu dat dai hinh anh 1Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Khẳng định kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia là công việc quan trọng, cấp bách cần phải hoàn thành trong tháng 7/2021, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai tại tất cả các địa phương.

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết sau một thời gian nỗ lực thực hiện, đơn vị này và Tổng cục Quản lý đất đai đã thống nhất phạm vi, nội dung thực hiện việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đến tháng 7/2021.

Hiện nay, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường đã thực hiện việc thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai do địa phương quản lý lên Hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin đất đai quốc gia.

Các địa phương đã tiến hành thử nghiệm gồm: Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đổng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Thuận, Quảng Nam, Tây Ninh.

[Kiểm kê đất đai năm 2019: Sau hơn 1 năm đo đạc, Bộ TN-MT nói gì?]

Mô hình và giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai được xây dựng theo giải pháp chung về kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên môi trường, dựa trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chia sẻ dữ liệu của các địa phương và tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Theo đó, các cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai cấp Trung ương và địa phương sẽ cung cấp các dịch vụ dữ liệu và đăng ký kết nối vào nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cung cấp, chia sẻ khai thác thông tin cho các bộ, ngành địa phương, cổng dịch vụ công quốc gia,...

Đặc biệt, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua các dịch vụ dữ liệu (WebServices/API) trên hạ tầng công nghệ thông tin, mạng Internet/WAN.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai ngoài phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn là cơ sở để cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường cho Trung tâm điều hành, cổng dịch vụ công cấp tỉnh; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc thử nghiệm thành công việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai triển khai tại địa phương cũng là nền tảng cho việc thực hiện Quyết định 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.”

Vì vậy, ông Ngân đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai tại tất cả các địa phương./.

Hùng Võ (Vietnam+)