Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính kết thúc năm 2017, theo đó lợi nhuận trước thuế đạt 1.405 tỷ đồng, tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm trước và đạt 187% kế hoạch cả năm.

Tài sản đạt 123.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái. Dư nợ tín dụng đạt gần 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng 25%-26% trong 3 năm liên tiếp từ 2015 đến 2017.

[Ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng FaceID trên Mobile Banking]

Lãnh đạo VIB cho biết, ngân hàng này đặt mục tiêu tăng trưởng 30% mỗi năm trong giai đoạn 5 năm 2017-2021 ở các chỉ số chính như lợi nhuận, doanh thu và quản trị NPL (tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ) dưới 3%, tuy nhiên ngay trong năm đầu tiên 2017, VIB đã đạt mức lợi nhuận tăng trưởng 100%, doanh thu tăng 30%.

Đặc biệt, ngân hàng bán lẻ đã tăng trưởng tới 83% - mức tăng tốt nhất 5 năm gần đây. Tỷ trọng bán lẻ đã dịch chuyển từ 38% năm 2016 lên trên 50% năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế của VIB từ năm 2014-2017. (Nguồn: VIB)

Cũng theo lãnh đạo VIB, trong các năm tới, VIB sẽ chú trọng mở rộng quy mô đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chất lượng sản phẩm dịch vụ. Theo đó, VIB tiếp tục phát triển rộng rãi các hoạt động của ngân hàng bán lẻ, củng cố vị thế dẫn đầu ở một số sản phẩm phục vụ khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như làm tốt hơn nữa dịch vụ chăm sóc khách hàng, nâng cao năng suất lao động và kiểm soát tốt rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tính đến 31/12/2017, hệ số an toàn vốn (CAR) của VIB đạt mức 13,1%, tỷ lệ nợ xấu 2,49%, chỉ số ROE đạt 12,7%, EPS (lợi nhuận tính trên 1 cổ phiếu) đạt trên 2.000 đồng/cổ phiếu, mức cao so với trung bình ngành. VIB cũng nhiều năm liên tiếp nằm trong tốp ngân hàng được xếp hạng tín nhiệm của Moody’s. Là 1 trong 10 ngân hàng được lựa chọn triển khai Basel II, VIB sẽ tiên phong áp dụng Basel II trước thời hạn của Ngân hàng Nhà nước đề ra.

Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám Đốc, cho biết: “Chúng tôi mong muốn và kiên trì quản lý hoạt động của ngân hàng theo các tiêu chuẩn tốt nhất và minh bạch nhất.”

Ngày 17/1/2017, cổ phiếu VIB được chào sàn Upcom với mức giá 17.000 đồng/cổ phiếu. Sau 12 tháng, giá cổ phiếu VIB là 29.200 đồng, tăng 71%. Trong năm 2017, VIB cũng đã hoàn tất việc mua lại 6% cổ phiếu quỹ.

VIB dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2018 vào cuối tháng ​Ba tới./.