Cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua ứng dụng tương tác News Game - sản phẩm báo chí do VietnamPlus và Playnhe.com hợp tác phát triển.