Nguoi su dung lao dong duoc vay lai suat 0% de tra luong ngung viec hinh anh 1Hàng tháng, Ngân hàng Chính sách chi trả đến người lao động bị ngừng việc qua tài khoản hoặc tại trụ sở. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Thực hiện chủ trương trên, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động quy định tại Bộ luật Lao động, có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.

[Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng: Phao cứu sinh giúp người nghèo vượt khó]

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động được vay phải không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019; có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng Chính sách xã hội .

Ngoài ra, người sử dụng lao động được vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng (từ tháng Tư đến hết tháng Sáu).

Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; lãi suất cho vay là 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm; khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.  

Cũng theo quy định tại Quyết định số 15, chậm nhất ngày 5 hàng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt điều kiện vay vốn đến Ủy ban Nhân dân quận, huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban Nhân dân quận, huyện thẩm định, tổng hợp danh sách, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban Nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định phê duyệt danh sách, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội  cùng cấp và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Cũng theo Ngân hàng Chính sách xã hội , sau khi khách hàng được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ đề nghị vay vốn tại ngân hàng này.

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội  và quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội  phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Ngân hàng Chính sách xã hội  thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng vay vốn.

Số tiền khách hàng vay được Ngân hàng Chính sách xã hội  nơi cho vay chi trả hằng tháng đến người lao động bị ngừng việc trên cơ sở danh sách người lao động bị ngừng việc đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt và theo đề nghị của khách hàng vay vốn.

Việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội  được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020./.

 Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đối với: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Riêng hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định quy định rõ điều kiện vay vốn như sau: Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

Thúy Hà (Vietnam+)