Qua việc kiểm tra hiện trường dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã chỉ ra nhiều tồn tại trong thi công và chất lượng công trình chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn thiết kế.

Dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đang được triển khai bao gồm các hạng mục của đường, cầu và cống, đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 70%. Trong thời gian vừa qua, nhà đầu tư và các nhà thầu xây dựng đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng công việc đã thực hiện có thay đổi đáng kể so với đợt kiểm tra trước đây.

Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đánh giá còn một số vị trí trên tuyến chưa thể triển khai thi công do vướng giải phóng mặt bằng, nếu nhà đầu tư không tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc này thì sẽ khó đảm bảo được việc thông xe theo kế hoạch.

[Giải trình về nguồn tiền đầu tư cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn]

Đối với hạng mục nền, mặt đường, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cũng chỉ ra các tồn tại ở một số vị trí bê tông rãnh không đảm bảo độ bằng phẳng và bị rỗ nhiều; nền đất tại vị trí sát rãnh không được đầm lèn chặt; bề mặt mái ta luy dương tại nhiều vị trí trên tuyến chưa được tạo phẳng nhưng nhà thầu thi công xây dựng đã thực hiện gia cố mái ta luy là chưa tuân thủ quy định…

Bên cạnh đó, công tác thi công lớp móng cấp phối đá dăm tại Km101+750 chưa tuân thủ theo biện pháp thi công được phê duyệt nên tại Km52+100 bề mặt lớp móng cấp phối đá dăm trước khi rải bê tông nhựa bị lồi, lõm và bị bong tróc. Tại Km52+100, Km106+700, công tác cố định ván khuôn chưa tốt nên thành bê tông nhựa không bằng phẳng và khó đảm bảo độ chặt tại vị trí tiếp giáp.

“Đặc biệt, bề mặt tại một số vị trí trên tuyến đã thi công xong lớp bê tông nhựa C19 rất bẩn do để phương tiện đi lại hoặc tập kết đất để trồng cỏ mái ta luy, việc này sẽ dẫn đến khó đảm bảo độ dính bám giữa các lớp bê tông nhựa,” báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nêu rõ.

Theo báo cáo kết quả kiểm định chất lượng, tại một số vị trí trên tuyến lớp bê tông nhựa không đạt yêu cầu về chỉ tiêu độ rỗng dư tại Km63+650, Kml06+640, Km67+320; độ chặt tại Km106+640 và thành phàn hạt thoi dẹt.

Chưa kể, bê tông mặt cầu tại các cầu sông Thương, sông Thương 1, cầu vượt đường sắt Km70... không dảm bảo độ bằng phẳng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật; một số cầu và các cống chui dân sinh trên tuyến không được bố trí hệ thống thoát nước trong lòng mố, nhà thầu thi công sử dụng vật liệu đắp chưa đúng theo quy định.

Ngoài ra, nhà đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công còn để xảy ra tồn tại một số chỉ tiêu như nhiệt độ tối thiểu khi kết thúc lu, độ rỗng dư của mẫu khoan lớp bê tông nhựa (quy định từ 3-8%) trong chỉ dẫn kỹ thuật chưa tuân thủ theo tiêu chuẩn; chỉ tiêu thí nghiệm độ sụt của bê tông trong hồ sơ quản lỷ chất lượng cống chui Km63+512 không phù hợp so với quy định…

Để công trình thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế, chất lượng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước yêu cầu Tư vấn thiết kế chỉnh sửa lại các quy định chưa phù hợp đối với bê tông nhựa làm cơ sở để thi công và nghiệm thu; kiểm soát chặt chẽ việc thi công lớp móng cấp phối đá dăm, lớp bê tông nhựa theo chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và biện pháp thi công đã được phê duyệt.

Đối với các vị trí lớp móng cấp phối đá dăm, bê tông nhựa chưa đạt yêu cầu về thành phần hạt nhỏ, độ rỗng dư được nêu trong báo cáo kiểm định chất lượng, nhà đầu tư tổ chức kiểm tra lại và có biện pháp xử lý phù hợp; sớm tổ chức thi công lớp bê tông nhựa ngay để đảm bảo chất lượng lớp kết cấu áo đường.

Nhằm đảm bảo độ êm thuận của mặt đường tại các vị trí khe co giãn của cầu, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước yêu cầu nhà đầu tư chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng xem xét việc thi công khe co giãn sau khi thảm bê tông nhựa và sử dụng loại vữa không co ngót thay thế cho bê tông theo hồ sơ thiết kế như hiện nay.../.

Dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn dài 64km, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800-Km106+500 dài 105km được xây dựng theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

Đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn khởi công từ tháng 3/2016, dự kiến cuối năm 2019 hoàn thành. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn.

Việt Hùng (Vietnam+)