Những người họa sỹ thổi hồn vào tranh cổ động thời COVID-19

Những người họa sỹ cả già lẫn trẻ đều cùng nhau sáng tạo ra những bức tranh cổ động đầy sáng tạo, nhằm tuyên truyền cho người dân về ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tranh cổ động tưởng như đã bị "lãng quên" trong thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nay lại được dịp "quay trở lại" trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện với nhiều diễn biến phức tạp, các họa sỹ không kể già trẻ đã cùng nhau sáng tạo ra những bức tranh cổ động đầy ý nghĩa, nhằm tuyên truyền cho người dân về ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Những bức tranh mang đậm dấu ấn từ thời kháng chiến nhưng lại mang nội dung hấp dẫn, đầy tính thời sự và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân. Không những thế, tranh cổ động thời COVID-19 của Việt Nam cũng được nhiều tờ báo trên thế giới nhắc đến như một biện pháp tuyên truyền độc đáo và hiệu quả./.

(Vietnam+)