Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ và thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, trong các ngày 25/6 và 28/6, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phê chuẩn kết quả bầu: ký Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII đối với ông Hồ Quốc Dũng kể từ ngày 15/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XVI đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn kể từ ngày 23/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa X đối với ông Phan Việt Cường kể từ ngày 15/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XV đối với bà Giàng Páo Mỷ kể từ ngày 19/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đối với ông Nguyễn Xuân Ký kể từ ngày 18/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV đối với ông Phạm Hoàng Sơn kể từ ngày 21/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX đối với ông Nguyễn Quốc Chung kể từ ngày 22/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX đối với ông Bùi Minh Châu kể từ ngày 24/6/2021.

[Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Lào Cai]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua các Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII đối với bà Huỳnh Thúy Vân và ông Đoàn Văn Phi kể từ ngày 15/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XVI đối với bà Phùng Thị Hồng Hà và ông Phạm Quí Tiên kể từ ngày 23.6.2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa X đối với ông Trần Xuân Vinh và ông Nguyễn Công Thanh kể từ ngày 15/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đối với ông Lê Văn Ánh và bà Trịnh Thị Minh Thanh kể từ ngày 18/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XV đối với ông Nguyễn Sỹ Cảnh và ông Chu Lê Chinh kể từ ngày 19/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV đối với ông Đỗ Đức Công và bà Mai Thị Thúy Nga kể từ ngày 21/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX đối với bà Trần Thị Hằng và ông Nguyễn Hạnh Chung kể từ ngày 22/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX đối với ông Dương Hoàng Hương và bà Nguyễn Thị Hồng Lâm kể từ ngày 24/6/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)