[Photo] Báo động thực trạng phá rừng tái sinh ở huyện biên giới Nậm Pồ

Do nhu cầu về diện tích làm nương rẫy với phương thức canh tác luân canh lạc hậu… nên hằng năm nhiều diện tích rừng tái sinh có độ tuổi nhiều năm trên địa bàn Nậm Pồ (Điện Biên) bị người dân tàn phá.
(TTXVN/Vietnam+)