Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

[Photo] Con tê giác đực trắng cuối cùng được canh giữ nghiêm ngặt

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Chú tê giác đực trắng cuối cùng trên thế giới ở khu bảo tồn Ol Pejeta, Kenya đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt.