Phu Yen: Se mien nhiem chuc danh Chu tich, Pho Chu tich HDND tinh hinh anh 1Đồng chí Võ Minh Thức, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 9/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức Kỳ họp lần thứ XVII. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là ông Võ Minh Thức và Trần Văn Cư điều hành kỳ họp.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh không dự Kỳ họp này do đã được Bộ Chính trị cho thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt được điều động, phân công, bổ nhiệm tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 16/6/2020.

[Phú Yên: Cách chức Thị ủy viên với Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu]

Kỳ họp lần thứ XVII Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7. Ngoài việc nghiên cứu các ý kiến, báo cáo, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII cũng sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Tại phiên khai mạc ngày 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng trong cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2019; kết quả tiếp thu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Theo chương trình, ngày 10/7, Kỳ họp lần XVII, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên và thông qua các Nghị quyết./.

Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)