Ngày 3/8, theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tại Kỳ họp lần thứ 25,  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây, ông Đinh Kà Để - nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây (đã nghỉ hưu từ ngày 1/7/2018) và một số lãnh đạo của huyện Sơn Tây trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015-2020; công tác cán bộ, công tác quản lý, sử dụng các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn huyện, từ tháng 8/2015 đến tháng 5/2018.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Kà Để với hình thức khiển trách; Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

[Đắk Nông: Kỷ luật cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số sở, huyện]

Các ông Lê Văn Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Trương Văn Do, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; Đinh Xuân Trái, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy với cương vị, vai trò phải chịu một phần trách nhiệm trong những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy và một số vi phạm, khuyết điểm thuộc phạm vi quản lý nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cá nhân này phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây đã không tổ chức đầy đủ các hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy theo quy chế làm việc; tham mưu cho Huyện ủy ban hành Quy chế làm việc có một số nội dung không đúng thẩm quyền, chậm tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và một số quy định về công tác cán bộ; quyết định bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử có nhiều trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục.

Cùng với đó, chưa quan tâm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý sử dụng, duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sạch trên địa bàn huyện, dẫn đến một số công trình không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Với cương vị là Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, ông Đinh Kà Để chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bên cạnh đó, đồng chí còn có vi phạm, khuyết điểm như tổ chức thực hiện quy chế làm việc không nghiêm túc, còn nhiều thiếu sót; chưa kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; không chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm, nhiệm kỳ và xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo năm 2016; chưa kịp thời chỉ đạo bổ sung, sửa đổi quy định về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử có nhiều trường hợp chưa đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và thủ tục.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Kà Để làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi công tác./.
Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)