Ra soat cac van ban de dieu chinh quy hoach su dung dat cap huyen hinh anh 1(Ảnh minh họa. Hoàng Nguyên/TTXVN)

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị báo cáo về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cho biết theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện theo quy định pháp luật đất đai…

Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, về việc lập kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh hiện tại chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, nên chưa đủ cơ sở để các địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện.

[Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra đất dự án khu đô thị ở Thái Nguyên]

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện, khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã quy định cho phép áp dụng Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết của Luật này đến thời điểm ngày 1/7/2019.

Tuy vậy, một số địa phương chưa hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện xong trước ngày 1/7/2019. Đặc biệt, năm tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Nam, Bến Tre, Cà Mau chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, vì vậy không có căn cứ để điều chỉnh quy hoạch cấp huyện và lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện theo quy định…

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã chỉ đạo các đơn vị trong Bộ sớm rà soát các văn bản để gỡ vướng, qua đó thống nhất việc hướng dẫn cho các địa phương, nhanh chóng áp dụng pháp luật vào thực tiễn nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.

Để thống nhất chỉ đạo các địa phương, đảm bảo căn cứ triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, Tổng cục Quản lý đất đai đề xuất Bộ nên thống nhất thẩm quyền quyết định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc gia, bảo đảm áp dụng theo nguyên tắc tại Khoản 3, Điều 156, Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; trình Chính phủ ban hành Nghị định theo trình tự rút gọn và trình Bộ ban hành Thông tư theo thẩm quyền để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện quy hoạch; thống nhất hướng dẫn việc áp dụng pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ xem xét./.

Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)