Tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho địa phương cần có định lượng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai cần có tiêu chí cụ thể, có tính định lượng, phù hợp với thực tế.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 18/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia và kết nối trực tuyến 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định).

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Nghị định chỉ hướng dẫn những điểm mới của Luật Đất đai mà chưa có trong các văn bản pháp luật. Các điều khoản sẽ tự động hết hiệu lực khi bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại các cuộc họp về Nghị định, trích lục đầy đủ văn bản pháp luật liên quan nhằm phân biệt dự án phòng, chống thiên tai và dự án lấn biển; xác định đúng giá trị diện tích đất hình thành từ công trình phòng, chống sạt lở bờ biển.

Nhấn mạnh việc tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho địa phương, Phó Thủ tướng nêu rõ: "Cần có tiêu chí cụ thể, có tính định lượng, phù hợp với thực tế."

TTXVN_1806datdai2.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng bộ tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đối với từng loại đất như đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất công nghiệp...

Nhằm bảo đảm ổn định chính sách, môi trường đầu tư khi quy định về miễn, giảm tiền thuê đất (liên quan đến trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu), Phó Thủ tướng yêu cầu Cơ quan soạn thảo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và xin ý kiến thành viên Chính phủ; chỉnh lý theo hướng chuẩn hóa khái niệm miễn, giảm tiền thuê đất.

Đối với các dự án đầu tư thuộc những lĩnh vực ưu tiên, địa bàn khó khăn được giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá, trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên thì thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Nghị định quy định Các địa phương không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp huyện thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện trình cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; trường hợp không phải lập quy hoạch sử dụng đất thì cấp huyện căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt để tổ chức thực hiện; rà soát, sửa đổi tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng cây lâu năm, đất khu công nghiệp.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ biển để không làm ảnh hưởng đến diện tích đất đã được nhà nước giao, cho thuê thực hiện dự án.

Quỹ đất hình thành từ công trình phòng, chống sạt lở bờ biển và liền kề với diện tích đất chủ đầu tư đang sử dụng sẽ Nhà nước được giao, cho thuê mà không phải đấu giá, đấu thầu.

Về quy định trường hợp bất khả kháng không áp dụng quyết định thu hồi đất, các ý kiến tại cuộc họp đề nghị chỉnh sửa lại thành quy định về trường hợp chậm tiến độ sử dụng đất được xem xét kéo dài dự án; đồng thời cần dẫn chiếu đầy đủ quy định về trường hợp bất khả kháng trong Bộ luật Dân sự; xác định trường hợp do nguyên nhân khách quan, chủ quan của cơ quan quản lý (thay đổi quy hoạch, chính sách đầu tư, thu hồi đất trái pháp luật…). Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

TTXVN_1806datdai3.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho địa phương, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình kiến nghị, việc xác định chỉ tiêu phân bổ đất lúa cần căn cứ vào quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt, bảo đảm an ninh lương thực.

Tương tự, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mong muốn có chính sách hỗ trợ người khai thác, sử dụng đất lúa.

Đại diện một số bộ, ngành, địa phương, chuyên gia đã thảo luận về trình tự, thủ tục, quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo nguyên tắc: xác nhận hoàn thành nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế và gửi thông báo kết quả đến cơ quan quản lý đất đai.

Một số đại biểu tập trung làm rõ trường hợp cần đặt hàng, giao nhiệm vụ hay đấu thầu lựa chọn tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục