Toàn cảnh lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2019

Các tác phẩm đã bám sát những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đóng góp tích cực vào thành công của các đợt thông tin tuyên truyền phục vụ các hoạt động đối ngoại lớn trong năm 2019.
Tá Hiển (Vietnam+)