Trien lam chuyen de ve thoi ky Bac Ho hoat dong tren dat Phap hinh anh 1Ảnh tư liệu

Ngày 19/5, tại Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề "Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp" nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2019) và 100 năm Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp (18/6/1919-18/6/2019).

Với 150 tư liệu, ảnh màu và ảnh đen trắng, triển lãm đã khái quát thời kỳ Nguyễn Ái Quốc hoạt động trên đất Pháp; những ngày đầu tiên Người tiếp cận Hội đồng bào thân ái và tham gia thành lập Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp; sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Những hoạt động của Người đấu tranh cho sự bình đẳng trong quan hệ Việt Nam-Pháp, thể hiện ý chí, khát vọng hòa bình, thiện chí của nhân dân Việt Nam đã đặt nền tảng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, chống chiến tranh xâm lược của nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh, tư liệu thời kỳ hội nhập và phát triển, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và dày công vun đắp luôn có sự chung tay, góp sức của Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, đồng hành cùng dân tộc trên mọi lĩnh vực đã, đang được Chính phủ, nhân dân hai nước không ngừng củng cố, phát triển ngày càng bền chặt và lan tỏa.

[Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp]

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đây là những tư liệu, hình ảnh quý về Nguyễn Ái Quốc-Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt, khi đến Pháp, Người đã nhanh chóng tiếp cận đồng bào Việt Nam tại Paris và tham gia thành lập Hội, tập hợp những người Việt Nam tại Pháp cùng chí hướng, phát huy tinh thần dân tộc hướng về cội nguồn, tổ chức các hoạt động đấu tranh cho độc lập tự do của Tổ quốc./.

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)