Những dự án bất động sản hướng tới vấn đề chăm sóc sức khỏe được coi là một bước chuyển hướng sáng tạo trong bối cảnh dịch./.

(Vnews/Vietnam+)