Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) vừa công bố báo cáo định kỳ về chất lượng không khí quý 1/2017 ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội tiếp tục là thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao hơn.

Theo báo cáo, Hà Nội trải qua 3 tháng đầu năm 2017 với nồng độ bụi cao trong không khí.

Thời gian này, có 37 ngày nồng độ PM 2.5 cao hơn so với giới hạn Quy chuẩn Quốc gia (50 μg/m3), và 78 ngày vượt quá giới hạn theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới là 25 μg/m3./.