Những tác phẩm văn học của Kim Dung đã nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ và đã trở thành dấu ấn của biết bao nhiêu thế hệ./.