Các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh sản xuất của con người đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tự nhiên, gây tổn hại nghiêm trọng cho sự sống trên Trái Đất.

Nếu tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng diễn ra trầm trọng, thì loài người chúng ta cùng với những sinh vật khác sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề.

Trái Đất là ngôi nhà duy nhất của chúng ta trong vũ trụ mênh mông này. Đó là lý do quan trọng để mỗi cá nhân đang đứng trên hành tinh này có ý thức quan tâm và bảo vệ nơi nương náu của chính mình./.

(Vietnam+)