Rất nhiều lời “Cảm ơn Việt Nam” trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã được lan tỏa trên mạng xã hội.

Những người nước ngoài đang sống tại Việt Nam đang truyền đi thông điệp về một Việt Nam an toàn và đáng sống./.

(Vnews)