Nếu đến Singapore, bạn chớ nên nôn nóng check out khỏi sân bay để vào thành phố, vì có thể bạn đã bỏ lỡ một địa điểm tuyệt vời ngay trước mắt, đó là sân bay Changi.

Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc đây chỉ là sân bay thôi chứ có gì đặc biệt?

Tuy nhiên, nếu là một sân bay 5-6 năm liền nằm top đầu những sân bay đẹp nhất thế giới thì lại là một câu chuyện khác./.

(Vietnam+)