Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng và có chiều hướng ngày càng phức tạp hơn.

Trước tình hình này, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới đã cùng cổ vũ những nhân viên y tếan ninh-những người đang nỗ lực chiến đấu chống lại dịch bệnh, để xã hội được an toàn.

(Vietnam+)