Các hố đen đã lẩn khuất trong những thiên hà suốt hàng tỷ năm. Chúng có trường hấp dẫn cực mạnh, tới mức không một thứ gì - kể cả ánh sáng - có thể thoát ra ngoài.

Chúng là tập hợp của những vật chất vũ trụ, vì thế chúng không thực sự là những cái "hố" như tên gọi./.