Những tác động đánh vào môi trường tại các khu vực trồng cọ là rất nặng nề, do rừng mưa nhiệt đới bị chặt bỏ để lấy chỗ trồng cọ, dẫn đến việc hủy hoại môi trường sống của nhiều loài động thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Đó chưa phải là duy nhất, các nhà dinh dưỡng học cũng đã cảnh báo về những tác động tới sức khỏe của dầu cọ, bao gồm gia tăng nguy cơ gặp các vấn đề tim mạch./.