Viet Nam tiep tuc mo rong hop tac quoc phong voi cac nuoc hinh anh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 6/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022 mới được bổ nhiệm.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc mừng các cán bộ vừa được Đảng, Nhà nước bổ nhiệm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; đánh giá cao ngành ngoại giao nói chung và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng thời gian qua đã đạt nhiều thành tích, đóng góp tích cực phục vụ công cuộc đổi mới đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, vận dụng linh hoạt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong quá trình công tác, góp phần giữ vững độc lập, tự cường, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ, hợp tác quốc phòng với hơn 80 nước và tổ chức quốc tế; có 29 nước lập cơ quan tùy viên quân sự, tùy viên quốc phòng thường trú tại Việt Nam và 22 nước kiêm nhiệm.

Công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế về quốc phòng được đẩy mạnh toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng của đất nước, phù hợp xu thế phát triển của khu vực và thế giới.

[Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với Phó Tổng Giám đốc USAID]

Về quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước theo hướng thiết thực, có chiều sâu, ổn định và bền vững; tiếp tục mở rộng quan hệ, thiết lập cơ chế hợp tác với một số đối tác mới có tiềm năng, phù hợp với lợi ích chính trị, quốc phòng, an ninh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục tìm hiểu nhu cầu hợp tác quốc phòng của nước sở tại để trao đổi, mở rộng các mặt hợp tác quốc phòng cả về trước mắt và lâu dài, nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Cùng với đó, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chỉ đạo cơ quan thuộc quyền, phối hợp cơ quan tùy viên quốc phòng thường trú hoặc kiêm nhiệm tại các nước và Tùy viên Quân sự của Việt Nam tại Liên hợp quốc để tuyên truyền chính sách quốc phòng Việt Nam, chủ trương hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, quảng bá hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế./.

Hồng Pha (TTXVN/Vietnam+)