Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị khoa học đánh giá kết quả thực hiện đề án hợp tác nghiên cứu, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh với Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chương trình hợp tác với Viện Hồ Chí Minh, Khoa Phương Đông thuộc Trường Đại học Saint Petersburg, Liên bang Nga, nhằm nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tài liệu về Hồ Chí Minh trong thời gian Người học tập, hoạt động tại Liên bang Nga.

Đồng thời, hai bên đã hợp tác xây dựng phòng truyền thống Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Saint Petersburg, phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về Hồ Chí Minh và Việt Nam, trực tiếp đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập của sinh viên khoa Phương Đông của trường; tuyên truyền, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam ở Liên bang Nga.

Thực hiện Đề án, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh, Trường Đại học Saint Petersburg đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Di sản Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay" tại thành phố Saint Petersburg nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành công của Hội thảo góp phần mở rộng sự hợp tác, đi sâu nghiên cứu di sản tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh và mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Từ đó, tiếp tục thông tin, tuyên truyền di sản, tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, nhân văn, giải phóng con người, đạo đức cách mạng, khẳng định giá trị của di sản Hồ Chí Minh với thời đại ngày nay.

Được sự giúp đỡ của Viện Hồ Chí Minh, Khoa Phương Đông, Trường Đại học Saint Petersburg, Ban Chủ nhiệm đề án đã sưu tầm được một khối tài liệu phong phú với hơn 5.000 trang tài liệu về Hồ Chí Minh ở các kho tư liệu của Cục Lưu trữ Nhà nước Liên bang Nga; tư liệu, tài liệu về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lưu trữ tại Phông tư liệu Quốc tế cộng sản ở Moskva. Đây là những nguồn tư liệu rất quý giá, bổ sung cho nguồn tư liệu trong nước để phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam và Liên bang Nga.

Nguồn tư liệu về Hồ Chí Minh ở Nga sẽ góp phần cung cấp tài liệu bổ ích cho nhiều thế hệ, đặc biệt là thanh niên hai nước có điều kiện tiếp cận nhiều hơn về di sản Hồ Chí Minh, hiểu biết sâu sắc hơn về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, từ đó sẽ có điều kiện phổ biến các giá trị văn hóa tốt đẹp của mỗi nước, lưu giữ và tiếp nối một cách bền vững mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ đề án, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai các công trình nghiên cứu khoa học "Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô 1923-1938;" "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - giá trị và sức lan tỏa;" "Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga."

Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đại học Saint Petersburg đã chia sẻ các kết quả và triển vọng hợp tác nghiên cứu, phổ biến về tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam, cách mạng tháng Mười Nga, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga./.