Vinh danh 48 sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2021

Đây là năm thứ hai giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam có giá trị thực tế lớn được ghi nhận.
Minh Sơn (Vietnam+)