Vườn Quốc gia Cúc Phương chú trọng bảo tồn, cứu hộ, tái thả rùa

Chương trình cứu hộ bảo tồn rùa được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cúc Phương, Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình.
(TTXVN/Vietnam+)