Liên quan đến Thông tư 02/2023/TT-BGTVT vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành về việc kéo dài chu kỳ đăng kiểm với nhiều loại xe cơ giới có hiệu lực từ ngày hôm nay (ngày 22/3), nhiều người dân đang thắc mắc về xe còn hạn đăng kiểm có được áp dụng kéo dài chu kỳ đăng kiểm hay không.

Về vấn đề này, ông Uông Việt Dũng, Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định Thông tư 02 không hồi tố (nếu hồi tố thì trong Thông tư sẽ có quy định điều khoản trực tiếp hướng dẫn). Như vậy, trong chu kỳ đăng kiểm kế tiếp, các loại xe này mới được áp dụng kéo dài chu kỳ kiểm định phương tiện nếu chiểu theo Thông tư 02.

“Kể cả những phương tiện trong ngày hôm nay đến đăng kiểm, xe cũng được giãn chu kỳ kiểm định ngay lập tức,” ông Dũng khẳng định.

[Miễn kiểm định ôtô mới và kéo dài chu kỳ đăng kiểm nhiều loại xe]

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT cũng có hiệu lực ngay đối với xe mới là miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định (của nhà sản xuất) dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ; được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện.

Về thời hạn điều chỉnh, ôtô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được điều chỉnh chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng; thời gian sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng; thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm (trước đây là 12 năm) thì chu kỳ giữ nguyên 12 tháng; thời gian sản xuất trên 20 năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng.

Ôtô chở người các loại trên 9 chỗ, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng; thời gian sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ tăng từ 6 tháng lên 12 tháng; thời gian sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ giữ nguyên 6 tháng.

Nhóm ôtô tải các loại, ôtô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ôtô tải, ôtô đầu kéo đã cải tạo thành ôtô chuyên dùng), ôtô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ôtô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng.

[Bao nhiêu xe được hưởng lợi từ đề xuất mới về đăng kiểm?]

Trong quá trình thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết liệt chỉ đạo và Ban soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia; nghiên cứu sâu sắc những kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam và các quốc gia có thương hiệu ôtô lưu hành phổ biến tại nước ta (thương hiệu ôtô Nhật Bản và Hàn Quốc hiện chiếm khoảng trên 70% tổng số lượng phương tiện); căn cứ tốc độ phát triển phương tiện ôtô cá nhân cũng như tốc độ hoàn thiện, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng của đất nước; với tinh thần thúc đẩy ý thức trách nhiệm của người dân đối với chính tài sản và sự an toàn sức khỏe, tính mạng của bản thân.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ ưu tiên nghiên cứu một số nội dung như cho phép các trung tâm đăng kiểm của lực lượng Công an, Quân đội và các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ôtô đáp ứng quy định về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng được phép cung cấp dịch vụ kiểm định xe ôtô; nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ đăng kiểm…/.

Việt Hùng (Vietnam+)