Hồ thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Ngày 29/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 53 gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Nội dung Công điện nêu rõ​ theo đề nghị của Công ty Thủy điện Tuyên Quang tại Công văn số 1109, ngày 29/8 về việc cho phép đóng dần các cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy vào 17 giờ ngày 29/8.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Theo bản tin dự báo số 2908, ngày 29/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương về dòng chảy đến hồ thủy điện Tuyên Quang, hồi 13 giờ ngày 29/8, mực nước hồ ở cao trình 118,03m, lưu lượng đến hồ là 1.512 m3/s sau đó sẽ giảm, tổng lưu lượng xả là 2.475 m3/s (gồm lưu lượng qua 3 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện)./.