Ngày 3/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã có Công điện khẩn số 08/CĐ-BNN yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có rừng chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Theo Công điện, mấy ngày qua, nắng nóng, khô hạn gay gắt, nguy cơ cháy rừng cao trên diện rộng, ở nhiều địa phương đã xảy ra cháy rừng như Hà Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thừa Thiên-Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời gian tới nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao. Do vậy, các tỉnh, thành phố có rừng cần đôn đốc, kiểm tra các chủ rừng thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo Chỉ thị số 270/2010/CT-TTg ngày 12/10/2010 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và Công điện số 300/CĐ-TTg ngày 6/3/2012 về việc phòng cháy, chữa cháy rừng của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, các địa phường cũng tổ chức kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ;” tổ chức thường trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

Các địa phương cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Tổng cục Lâm nghiệp tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo số điện thoại 098.666.8333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn./.