Loài gấu hoang dã bị nuôi trong những chiếc lồng chật chội. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Tại cuộc họp giao ban thành viên và Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thường kỳ vào ngày 6/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc chuyển giao toàn bộ gấu nuôi trên địa bàn tỉnh về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam trước ngày 20/4.

Trước ngày 20/4, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phải tổ chức cuộc họp mời đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng Cục Kiểm lâm, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh và các chủ trang trại, hộ nuôi gấu trên địa bàn để thống nhất các phương án hỗ trợ, di chuyển toàn bộ 38 cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ phù hợp với thực tiễn và đảm bảo yêu cầu chung.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh Quảng Ninh còn 38 cá thể gấu được nuôi tại các trại gấu và hộ gia đình, trong đó tại thành phố Hạ Long có 11 cá thể. Nhiều cá thể gấu đang yếu dần do đã già và các hộ nuôi không đủ kinh phí chăm sóc. Qua làm việc, các hộ đề xuất các mức kinh phí hỗ trợ khác nhau để chấp thuận đưa các cá thể gấu về Trung tâm cứu hộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tăng cường vận động các chủ nuôi gấu thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc chuyển gấu về Trung tâm cứu hộ.

Trong thời gian chờ di chuyển, các hộ cần đảm bảo tốt điều kiện sống, chăm sóc cho các cá thể; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nng thôn rà soát, tham mưu ban hành quy định nghiêm cấm nuôi động vật hoang dã (có danh mục kèm theo) và đề xuất phương án xử lý đối với các hộ đang nuôi và với các cá thể động vật hoang dã đang được nuôi trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt công tác bảo vệ động vật hoang dã./.