(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 6/11, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp giữa các Bộ và các đối tác phát triển về Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn sau năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và ông Suzuki Tadashi, Phó Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Chương trình SP-RCC đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về biến đổi khí hậu.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình SP-RCC trong những giai đoạn tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập tổ chuyên gia để làm việc cụ thể, thống nhất với các nhà tài trợ cho Chương trình và các đối tác phát triển về Chương trình SP-RCC sau năm 2015.

Đặc biệt là về cơ chế tài chính cho Chương trình; cơ chế điều hành, phối hợp, quản lý tài chính giữa các nhà tài trợ… Đồng thời bảo đảm hoàn thành văn kiện Chương trình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đúng thời hạn.

Theo đề xuất của Ban điều phối Chương trình SP-RCC, công tác xây dựng Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn sau năm 2015 sẽ được tiến hành chia thành 4 giai đoạn và bắt đầu từ tháng 11/2014.

Trong đó, giai đoạn 1 sẽ tập trung thực hiện việc xác định phương án cấp vốn phù hợp; hoàn thành đề cương chi tiết của Chương trình bao gồm dự thảo báo cáo của từng Tiểu nhóm công tác; xác định được dự thảo thứ nhất của Khung chính sách cùng với các chỉ số kết thúc chương trình; các ưu tiên đầu tư cho biến đổi khí hậu - Tăng trưởng xanh.

Giai đoạn 2 là hoàn thành dự thảo tài liệu Chương trình bao gồm Khung chính sách trong đó xác định được các hành động chính sách; hoàn thành tài liệu ưu tiên đầu tư cho biến đổi khí hậu - Tăng trưởng xanh; xác định được cơ chế triển khai và cấp vốn.

Giai đoạn 3 là hoàn thành Văn kiện Chương trình (bản cuối cùng) để trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 4 là chính thức thông qua Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn sau năm 2015.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về quá trình chuẩn bị xây dựng Chương trình SP-RCC giai đoạn sau năm 2015; Vai trò của các Bộ và các nhà tài trợ chương trình; Điều khoản tham chiếu của các nhóm công tác và đề xuất hỗ trợ; Đề xuất đề cương Khung chính sách năm 2016 và thống nhất về cuộc họp tiếp theo của nhóm công tác./.