ADB ho tro gan 224 trieu USD xay dung do thi Xanh tai 3 tinh hinh anh 1Tình nguyện viên tham gia nhặt rác thải trong Ngày Trái Đất năm 2018. (Ảnh Xuân Dự/TTXVN)

Ngày 6/7, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên-Huế đã ký kết các hiệp định với tổng giá trị 223,87 triệu USD cho Dự án Phát triển các đô thị xanh.

Dự án sẽ hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững về môi trường tại các thành phố Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế để tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế những nơi này.

[Huế như một đại công trường, vật vã giữ danh hiệu du lịch sạch]

Do đô thị hóa nhanh, hầu hết 31 triệu người dân sống tại các đô thị của Việt Nam đều đang đối mặt với những thách thức mới xuất hiện về kinh tế - xã hội và môi trường. Khác với 5 thành phố trực thuộc trung ương, sự phát triển của các đô thị loại hai đang tụt hậu. Rất nhiều cộng đồng ở những thành phố này đang trở nên ngày càng dễ tổn thương trước các rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu.

Sự phát triển chậm chạp của các đô thị loại hai không chỉ cản trở các đô thị này đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả nước, mà còn làm giảm các cơ hội việc làm và khiến cho môi trường sống bị suy giảm cho người dân địa phương cũng như lao động di cư. Để ứng phó với những hạn chế phức tạp trên cả khía cạnh kinh tế - xã hội và tài chính này, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ mang tính chiến lược trong quy hoạch thành phố và xác định các hoạt động đầu tư hiệu quả từ bên trên.

Chính phủ và ADB đã cùng lựa chọn Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế làm các thành phố thí điểm, do các đô thị này đại diện cho những đặc điểm kinh tế - xã hội, các hạn chế phát triển và vị trí địa lý khác nhau.

Được dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023, dự án sẽ giúp ba thành phố cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị xanh và thích ứng cũng như tăng quy mô ứng phó biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích cho khoảng 116.000 hộ gia đình, trong đó có 6.100 hộ nghèo và cận nghèo. Đối với tất cả các tiểu dự án, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, cơ quan chủ quản sẽ được tăng cường năng lực thể chế trong quản lý phát triển đô thị.

Ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam chia sẻ: ADB sẽ giúp Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế tích hợp những cấu phần xanh đặc trưng trong cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố, ví dụ chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng và kè bờ với các đặc điểm tự nhiên. Dựa trên hỗ trợ của ADB về xây dựng các kế hoạch hành động thành phố Xanh cho ba thành phố, dự án này sẽ là minh chứng cho thấy sự kết hợp đúng đắn giữa quy hoạch đô thị tổng hợp và phối hợp tài trợ có thể giúp cải thiện tính đáng sống, tính thích ứng và cơ hội kinh tế ở các thành phố.

“Song song với việc triển khai thí điểm phát triển thành phố Xanh, dự án – với hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn viện trợ không hoàn lại – cũng sẽ giúp hình thành một khung pháp lý cho các đô thị bền vững và thích ứng để áp dụng rộng rãi trong phát triển đô thị xanh trên toàn quốc và thí điểm tài trợ rủi ro thảm họa cho Huế,” ông Sidgwick bổ sung./.
Thúy Hà (Vietnam+)